คอมพิวเตอร์กราฟิก 2D

2d Computer Graphics

กราฟิกคอมพิวเตอร์ 2 มิติเป็นการสร้างภาพดิจิทัลโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่มาจากแบบจำลองสองมิติ (เช่นโมเดลเรขาคณิต 2 มิติข้อความและภาพดิจิทัล) และโดยใช้เทคนิคเฉพาะสำหรับภาพเหล่านี้ คำนี้อาจหมายถึงสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยเทคนิคดังกล่าวหรือสำหรับตัวแบบเอง